Logo
EU9 IOS App
 • Vui lòng cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng của chúng tôi để có trải nghiệm tốt nhất
 • Nhấp vào đây mở url trên trình duyệt của bạn
 • Vui lòng sử dụng máy ảnh thiết bị của bạn để quét mã QR để tải xuống
 • Trước tiên, bạn cần cài đặt cấu hình vào thiết bị của mình, nhấp vào nút Cho phép
  EU9 IOS Step 1
 • Vui lòng sử dụng máy ảnh thiết bị của bạn để quét mã QR để tải xuống
  EU9 IOS Step 2
 • Sau đó, ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt
  EU9 IOS Step 3
 • Vui lòng cho phép lại Cấu hình cấu hình
  EU9 IOS Step 4
 • Sau đó, ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt một lần nữa
  EU9 IOS Step 3
 • Sau khi cài đặt cấu hình thành công, quay lại trình duyệt của bạn - Cài đặt Ứng dụng, nhấp vào Cài đặt để tải xuống ứng dụng EU9
  EU9 IOS Step 4
 • Ứng dụng EU9 đã được cài đặt thành công, bạn có thể bắt đầu chơi trò chơi với Ứng dụng EU9 ngay bây giờ

Các bước xóa ứng dụng khỏi điện thoại

EU9 IOS
 • Bước 1
  EU9 IOS Step 1
 • Bước 2
  EU9 IOS Step 2
 • Bước 3
  EU9 IOS Step 3
 • Bước 4
  EU9 IOS Step 4